Prosessiautomaatio

Prosessiautomaatio

Prosessiautomaatiojärjestelmät rakennetaan ympärivuorokautiseen käyttöön. Tyypillisesti prosessiautomaatiolla tarkoitetaan nesteiden ja kiintoaineiden ohjaamista läpi prosessivaiheiden. Eräs tärkeimmistä tekijöistä prosessiautomaation toiminnallisuudessa on kenttäinstrumentointi. Mittausten ja toimilaitteiden ollessa tarkkoja on prosessin hallittavuus parempi. PC-pohjaiset valvomojärjestelmät ( Scada ) ovat yleisesti käytettyjä prosessin seurantalaitteita. Prosessiautomaation rakentamiseen löytyy useita eri järjestelmävaihtoehtoja, joissa kaikissa on pääsääntöisesti samat perusominaisuudet.

Kenttäväylät tarjoavat kenttäinstrumentointiin paljon mahdollisuuksia. Toimilaitteiden ja instrumenttien hallinta kenttäväylillä lisää informaatiota sekä samalla vähentää kenttäkaapelointia. Ethernet-pohjaiset sekä langattomat kenttäväyläratkaisut ovat löytämässä tietä prosessiautomaation sovelluksiin.

Osaamisemme kohdistuu moniin eri prosessivaiheisiin:
JauhatusProsessiautomaatio
Sekoitus
Nesteen ja massan hallinta
Räjähdysvaaralliset prosessit
Haihdutus
Nesteen ja kiintoaineen erotustekniikka
Eräprosessien hallinta

Automaatioteknologiat

Rakennamme prosessiautomaatiota seuraavilla järjestelmäalustoilla :
Schneider Electric, Modicon Quantum
Allen Bradley, PLC5, SLC500, Control Logix
Siemens S7, 300/400
GE Fanuc, RX3i


CMT Engineering Oy, Harapaisentie 55, 53500 LAPPEENRANTA, FINLAND