ProFicient-laadunvalvontaohjelmisto

InfinityQS:n ProFicient

ProFicient-ohjelmisto on tarkoitettu tuotannon laadun reaaliaikaiseen seurantaan. Myös jälkikäteen tehtävät analyysit mittausdatasta onnistuvat mainiosti. Ohjelma prosessoi kerättyä dataa tilastollisilla menetelmillä ja havaitsee, jos tuotannossa ilmenee poikkeavuuksia ja luo näistä hälytyksen käyttäjälle. Hälytyksen voi saada myös sähköpostitse. ProFicient mahdollistaa mittausdatan todella monipuoliseen analysointiin.ProFicient_esite.pdf

 • Sopii Microsoftin 2000 / XP / Vista-järjestelmiin
 • Ohjelmisto on tietokantapohjainen
 • ProFicientilla on 100% ODBC-rajapinta (Open Database Connectivity)www.infinityqs.com
  mm. SQL Server, Access, Oracle, Sybase, Informix, Progress
 • Suora liityntä SAP-toiminnanohjausjärjestelmästä ProFicientiin
 • Ohjelma sisältää yli 300 erilaista valvontakorttityyppiä (control charts)
  mm. muuttujakortteja, monimuuttujakortteja, ominaisuuskortteja, pre-control-kortteja, CUSUM-kortteja,
  EWMA-kortteja
 • Lisäksi muita laatutyökaluja
  mm. paretoanalyysit, autokorrelaatioanalyysit, suorityskykyanalyysit, hajontakaaviot, laatikkopiirrokset, todennäköisyyskuvat
 • Automaattinen datan vienti
  mm. Exceliin, Notepadiin, Wordiin, Wordpadiin, Minitabiin
 • Mahdollista julkaista tietoa Internetiin suoraan ProFicientista
 • Ohjelmaan voidaan laittaa tietoa prosessin kulusta ja kommentteja siihen liittyen,
  esimerkiksi kuvia ja ohjeita tms.CMT Engineering Oy, Harapaisentie 55, 53500 LAPPEENRANTA, FINLAND