Öljyn vesipitoisuusmittaus

Öljyn vesipitoisuusanalysaattori

Öljyn vesipitoisuusanalysaattoreilla mitataan öljyn vesipitoisuutta. Jo pienetkin määrät vettä öljyn joukossa heikentävät voitelutehoa ja näin lyhentävät kone-elinten ikää. Pienten vesimäärien havaitseminen silmämääräisesti öljyssä on mahdotonta. Vasta kun öljyssä on vettä yli 2 %, voidaan vesi havaita ihmissilmin öljyn muuttuessa maitomaiseksi. Tällöin öljy on saavuttanut kokonaissaturaation. 

Öljyn vesipitoisuuksien tutkimiseen tarjoamme öljyn vesipitoisuusmittareita, jotka mittaavat öljyn suhteellista kosteutta. Mittauksen tuloksena on öljyn saturaatiotaso prosentteina, jolloin 100 % kuvaa kokonaissaturaatiota eli öljyyn on liuennut vettä niin paljon kuin on mahdollista liueta.Internormen

Toimintaperiaate:
Öljyn vesipitoisuusmittareissa on kapasitiiviset anturit, jotka
hyödyntävät polymeerikelmua sähköeristeenä kahden
elektrodin välissä. Tämä kelmu kykenee
absorboimaan vesimolekyylejä sen mikrohuokoisen
rakenteen vuoksi. Absorptio aiheuttaa anturielementissä
muutoksen. Tämä kapasiteetin muutos muuttaa
resonanssipiirin taajuutta, joka havaitaan ja
muutetaan ulostuloksi.

 

Offline-analysaattori WSH 01 on mainio WSH01
kunnonvalvonnan mittauksiin.
Voit mitata kentällä öljyn vesipitoisuuden nopeasti, helposti ja varmasti
suoraan öljynäytteestä tai säiliöstä.

- sisältää näyttölaitteen ja kapasitiivisen anturin
- värillinen LED-näyttö
- helppo puhdistaa

Anturin tekniset tiedot:
- mittausalue 0…100% saturaatio
- tarkkuus +/- 2 %
- ympäristölämpötila -40…+80 °C
- analoginen ulostulo 0 V...1 V
- suojausluokka IP67

Online-analysaattori WSTM 01 kiinteisiin mittauksiin.WSTM 01

- sisältää monitorin, kapasitiivisen anturin ja ohjelmiston
- mittaa öljyn vesipitoisuuden lisäksi lämpötilaa
- mittaustulokset saturaatiotasona tai teoreettisena ppm:nä
- 4-rivinen numeronäyttö
- tallentaa jopa 100 mittaustulosta omaan muistiin
- selkeä valikkorakenne
- sarjaväylä (RS-232)oljyanalysaattorin_valikko
- CAN-väyläliityntä

Anturin tekniset tiedot:
- mittausalue 0…100% saturaatio
- tarkkuus +/- 2 %
- virtausnopeus max 2 m/s
- virtausnopeus ei aiheuta muutosta tarkkuuteen
- ympäristölämpötila -30...+70 °C
- analoginen ulostulo (saturaatio) 4...20 mA
- analoginen ulostulo (lämpötila) 4...20 mA
- suojausluokka IP67



CMT Engineering Oy, Harapaisentie 55, 53500 LAPPEENRANTA, FINLAND