Laadunvalvontajärjestelmät

Tuotannon laadunvalvonta

Kilpailun kiristyessä, tuotannon laatu tulee yhä merkittävämmäksi tekijäksi. Riippumatta yrityksen ja tuotannon koosta, tuotannon laadunvalvonta on tärkeää.

SPC (Statistical Process Control eli tilastollinen prosessin ohjaus) on laadunvarmistustapa, joka tarjoaa mahdollisuuden arvioida riskejä kerättyjen tietojen perusteella ja ennustaa tulevia muutoksia. Tilastollisella valvonnalla on myös mahdollista erottaa prosessin luonnollinen vaihtelu ja eristyissyystä tuleva poikkeuksellinen häiriö toisistaan.

Toteutamme erilaisia tuotannon laadunvalvontajärjestelmiä ja käytämme pääsääntöisesti ohjelmistona amerikkalaista InfinityQS:n Proficient-ohjelmaa. Ohjelman avulla voidaan valvoa reaaliaikaisesti tuotannon laatua tilastollisin menetelmin.

                 infinityCMT Engineering Oy, Harapaisentie 55, 53500 LAPPEENRANTA, FINLAND